Årsmøte 2017

26. mars 2017 ble det gjennomført årsmøte i Finnsnes svømmeklubb. Det ble vedtatt følgende (sammendrag):

- Medlemskontingenten er fortsatt kr. 100,- Styret - Styret har fullmakt til å fastsette treningsavgift

- Sportslig utvalg får i 2017 kr. 40.000 av svømmeklubben midler, som sportslig utvalg selv bestemmer hvordan skal brukes. Det ble gjort et prinsippvedtak om at sportslig utvalg fremover får 20 % av bruttoinntektene fra svømmeskolen fra forutgående år til det etterfølgende år. Derutover er det åpnet for at sportslig utvalg og utøverne kan tjene penger til sin idrett på flere andre områder.

- Styrets forslag til overordnet organisasjonsplan ble vedtatt:

"Finnsnes svømmeklubb består av to avdelinger: 1) Svømmeskolen, og 2) Sportslig avdeling, mosjonssvøm for voksne og mosjonssvøm for ungdom er en aktivitet under sportslig avdeling Styret velger leder for svømmeskolen og leder for sportslig avdeling. Vedr. Sportslig avdeling: Det er etablerert et sportslig utvalg. Alle beslutninger som vedrører økonomi må vedtas i det sportslige utvalg. Sportslig avdeling og sportslig utvalg kan ikke forplikte Finnsnes svømmeklubb utover den økonomi, som utvalget selv forvalter. Vedr. svømmeskolen: Alle beslutninger som vedrører økonomi må vedtas i klubben styre. "

- Det ble gjennomført valg og det nye styre er:

Leder: Ulf Nilsen

Nestleder og sportslig leder: Hilde Amundsen

Styremedlem og kasserer: Pia Renate Vestad

Styremedlem og svømmeskoleansvarlig: Cecilie Bye

Styremedlem: Anne Bolle

Vara: Yngve Waller og Avag Manukyan

Det ble på årsmøtet ikke valgt en valgkomite, da ingen ville stille og de fleste var inhabile pga. styreverv. Styret har derfor fått i oppdrag å finne en valgkomite.

Klikk på nedenstående linker få å laste ned relevante årsmøte dokumenter:

Årsmøtereferat 2017

Styrets årsberetning for 2016

Sportslig avdelings årsberetning for 2016

Budsjett for 2017 Resultatregnskap 2016

Balanseregnskap 2016

Ettersom Finnsnes svømmeklubb fortsatt mangler en valgkomite er vi svært interessert i å høre fra dere om dere er interessert i å stille i en valgkomite!


Featured Posts
Recent Posts