top of page

VÅRE

TILBUD

There are no items in this list

Please reload

Finnsnes svømmeklubb følger Norges svømmeforbunds undervisningsplan for svømmeopplæring.

Dette er en stegvis utvikling fra vanntilvenning, fire grunnkurs og fire videregående kurs. Deretter følger svømmetrening.

Grunnkursene er for elever som ikke har særlig vannerfaring fra tidligere.
Fra hvalkurset og fremover vil barna være i det store bassenget. På det grunneste er bassenget 102 cm dypt. Det er en forutsetning for å starte på hvalkurset og etterfølgende kurs at barnet er minst 115 cm høy.

All kurspåmelding er på Norges svømmeskoles internettside www.tryggivann.no.

Er du i tvil om hvilket kurs som passer for ditt barn. Prøv vår nivåvelger

 

Merk: hvis du melder barn på kurs på et høyere nivå, enn vi anbefaler, kan vi ikke garantere plass hvis vi må flytte barnet. Svømmeopplæring er ferdighetsbasert og det finnes ingen snarveier.

 

Vi følger Norges Svømmeskole sin fagplan, og har fokus på at barna skal føle mestring og glede
– ikke komme seg fortest mulig gjennom svømmeskolen.

 

I forbindelse med påmelding til kurs eller trening, må du melde deg inn i Finnsnes svømmeklubb.

Ytterligere informasjon om medlemskap og påmelding her.

 

Du finner våre aktuelle kurs her.

 

 
 
Grunnkurs
Grunnkurs

Vannmerket

Vannmerket/vanntilvenning fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning.
Vanntilvenning er for barn, som ikke liker seg i vann eller ikke har vannerfaring fra tidligere. Svømmeforbundet anbefaler en minstealder for oppstart på 4 år.
I Finnsnes svømmeklubb kan aldersgrensen være ulik fra ulike kursrunder. Aktuell aldersgrense fremgår av kursoversikten på vår side på www.tryggivann.no 

Hval

Hvalmerkekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Dykke', som innebærer at man skal kunne dykke kroppen under vann. For å lære å svømme må eleven kunne oppholde seg under vann - dykke, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn - dykke under - se og orientere seg - komme opp - puste ut og inn.

 

Læringsmål Kombinere hopp fra bassengkanten - dykke - orientere seg under vann - hente gjenstander til overflaten.

Skilpadde

Skilpaddekursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Flyte', som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet 'bærer' kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

 

Læringsmål: Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

Pingvin

Pingvinkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Gli', som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål 
Kombinere aktivitetene hoppe - flyte opp - innta linjeholdning på magen i vannflaten - gjøre crawlbeinspark med armene strukket frem - dreie over på ryggen - gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

Selungen

Selungenkursene fokuserer på kjernefunksjonen 'Fremdrift', som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål 
Stupe uti på dypt vann - svømme 12,5 meter på magen - skifte retning - svømme 2-3 meter mot startstedet - stoppe - flyte i 30 sekunder - svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet.

Please reload

Videregående kurs
Videregående kurs

 

Elevene skal gjennom de videregående kursene utvikle allsidighet innen svømming. Gjennom videregående opplæring skal elevene lære god teknikk i de fire svømmeartene og svømme lengre distanser, lære startstup, ryggstart og vendinger. Deltakere vil også få lære om livredning i vann, som å vurdere og gjennomføre en redningsaksjon både av seg selv (selvberging) og andre (redning av andre).

 

Det skal være en naturlig overgang fra et nivå til et høyere nivå. Nivåene bygger videre på hverandre, og etter hvert som nivåene blir høyere skal deltakeren kombinere alt den har lært fra tidligere nivå. For eksempel, de mål som skal læres på Sel er krav for å delta på neste nivå som er Sjøløve.


All kurspåmelding er via Norges svømmeskoles internettside www.tryggivann.no.

 

Sel

På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål 
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert 
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

Sjøløve

På Sjøløve-kurset har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål 
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen) 
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Delfin

På Delfin-kurset har man fokus på å lære teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløve-kurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål 
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert 
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

Hai

På Hai-kurset har man fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål 
1. Kunne svømme medley 
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk 
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

Please reload

Svømmetrening

 

Svømmetrening er et tiltak til barn og ungdom, som ønsker å forbedre sin svømmeteknikk.

Nedre aldersgrense er 9 år. De yngste deltakerne må ha gjennomført haikurset.

Ungdommer, som kan svømme, men ikke har de tekniske forutsetninger,vil bli vurdert om de kan starte på svømmetrening eller om de bør gå igjennom kurs først, se nivåvelgeren.  

 

Det er ikke åpen påmelding til svømmetrening. Kontakt oss hvis du mener ditt barn eller ungdom burde starte på svømmetrening.

 

Våre konkurransesvømmere kan få litt utvidet tid i bassenget.

 

 

Svømmetrening
Mosjonssvømming

 

Svømming er en av de beste fysiske aktivitetene du kan gjøre. Gjennom svømming forbedres utholdenheten og det er dessuten bra for musklene i hele kroppen. Svømming er en skånsom og forholdsvis skadefri idrett.

Derfor blir svømming og øvelser i vannet også brukt i rehabilitering og fysioterapi.

 

En undervurdert bonus ved svømming er fettforbrenning. Forskning sier at svømming er en av de beste aktiviteter for å brenne kalorier. Bland distansesvømming med litt intervall hvor du varierer tempo og svømmeart. Så ønsker du gå ned i vekt kan svømming være noe for deg! Ved ukentlig trening vil svømming også hjelpe å bekjempe livsstils sykdommer som diabetes og astma.

 

Mosjonssvømming
Nivåvelger
Nivåvelger

 

Svar på spørsmålene under for å få hjelp til å velge riktig kursnivå for ditt barn. ?

 

1. Er barnet skeptisk til vann?

Ja: Meld på Vannmerket

Nei: Videre til neste spørsmål

 

2. Er barnet komfortabelt med å ha hodet under vann uten svømmebriller?

Nei: Meld på Hvalmerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

3. Kan barnet hente gjenstand på 1m dypt vann uten svømmebriller? Hopper fra bassengkanten alene?

Nei: Meld på Hvalmerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

4. Kan barnet flyte på mage og rygg uten hjelp i minst 15 sek (med ørene under vann uansett posisjon)?

Nei: Meld på Skilpaddemerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

5. Kan barnet svømme crawl beinspark på mage og rygg over 10 m uten hjelp?

Nei: Meld på Pingvinmerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

6. Kan barnet svømme 15 m crawl og 15 m ryggcrawl?

Nei: Meld på Selungemerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

7. Kan barnet linjeholdning, svømme 25 m crawl med pust på siden, 25 m ryggcrawl og stupe?

Nei: Meld på Selmerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

8. Kan barnet svømme 25 m bryst med pust på hvert tak og korrekte beinspark?

Nei: Meld på Sjøløvemerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

9. Kan barnet svømme 15 m butterfly og 8 m butterflykick under vann?

Nei: Meld på Delfinmerket

Ja: Videre til neste spørsmål

 

10. Kan barnet svømme 100 m medley med starter og vendinger?

Nei: Meld på Haimerket

Ja: Kontakt klubben for mer info om muligheter

 

bottom of page